REGULAMIN

Turystycznego Rajdu Przyrodniczego

„Śladami rosiczki po Parku Krajobrazowym STAWKI”

 

I. Organizator rajdu:

 - SKT PTTK przy Gimnazjum im. W.ST Reymonta w Przyrowie

II. Patronat:

- Nadleśnictwo Złoty Potok

- Zespól Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego

- Starostwo Powiatowe w Częstochowie

III. Cel rajdu:

- Poznanie walorów przyrodniczych Parku Krajobrazowego STAWKI,

- Promocja walorów krajoznawczo – przyrodniczych Jury,

- Upowszechnianie krajoznawstwa  i ochrony przyrody wśród turystów,

IV. Termin i miejsce rajdu:

- Rajd odbędzie się w dniu 15 maja (sobota) 2010 r, wymarsz lub wyjazd na trasy rowerowe po Parku Krajobrazowym Stawki nastąpi  o godz. 11.00. Miejsce Leśniczówka Stawki - Julianka Zakończenie rajdu ok. godz.16.00. Dojazd: stacja PKP Julianka – dojście ok. 2 km drogą na Przyrów.

V. Trasy piesze i rowerowe: teren PK Stawki i okolice Przyrowa Start – Leśniczówka Stawki

VI. Warunki uczestnictwa:

- Uczestnikiem rajdu może być każdy turysta, który dopełni zgłoszenia i opłaci wpisowe

- Osoby niepełnoletnie pod opieką dorosłych

- Zgłoszenie imienne lub grupowe należy przesłać na adres: Gimnazjum im. W. St. Reymonta, ul. Szkolna 42, 42-248 Przyrów  tel. (034) -3554 -101,                                     

e-mail: zbimach@poczta.onet.pl

- Wpisowe w kwocie: 2 pln można wpłacić na mecie w Przyrowie lub na konto:

Rady Rodziców Gimnazjum w Przyrowie:    598281 1066 1000 0000 1238 0001          Jurajski Bank Spółdzielczy w Niegowie o/ Przyrów.

W ramach wpisowego Organizator gwarantuje:

- obsługę przewodnicką,

- odcisk ozdobnej pieczęci rajdowej,

- punkty na odznaki: Turysta Przyrodnik, Przyjaciel Środowiska Naturalnego, KOT, OTP,

- porcja kiełbaski na ognisku integracyjnym ( lub niższe wpisowe przy własnym zaprowiantowaniu w kiełbaskę)

- udział w Konkursach wiedzy krajoznawczo –przyrodniczej o Jurze  ,

- udział w Konkursie fotograficznym „Przyroda Stawek i okolicy”

- nagrody i dyplomy w Konkursach oraz inne niespodzianki

 

VII. Uczestnicy biorę udział w rajdzie na swoją odpowiedzialność, za szkody poczynione w trakcie rajdu organizator nie ponosi odpowiedzialności. Osoby niepełnoletnie w Rajdzie mogę uczestniczyć tylko pod opieka dorosłych.

VIII. Dodatkowe informacje można uzyskać:

 Komandor rajdu – Zbigniew Machura tel. 508 470 668, mail: zbimach@poczta.onet.pl

 Srdecznie zapraszamy: Organizatorzy

 

Strona główna