Rajd "Śladami Rosiczki 2011"

REGULAMIN

Turystycznego Rajdu Przyrodniczego

„Śladami Rosiczki po Parku Krajobrazowym STAWKI”

Pole tekstowe: Strona Główna

 Organizator rajdu:

 - SKT PTTK przy Zespole Szkół w Przyrowie

II. Patronat:

- Nadleśnictwo Złoty Potok

- Zespól Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego

- Starostwo Powiatowe w Częstochowie

III. Cel rajdu:

- Poznanie walorów przyrodniczych Parku Krajobrazowego STAWKI,

- Promocja walorów krajoznawczo – przyrodniczych Jury,

- Upowszechnianie krajoznawstwa  i ochrony przyrody wśród turystów,

IV. Termin i miejsce rajdu:

- Rajd odbędzie się w dniu 21 maja (sobota) 2011 r, wymarsz lub wyjazd na trasy rowerowe po Parku Krajobrazowym Stawki nastąpi  o godz. 11.00.

- Miejsce zbiórki: Leśniczówka Stawki – Zalesice.

- Zakończenie rajdu ok. godz.16.00.

- Dojazd: stacja PKP Julianka – dojście ok. 2 km drogą na Przyrów.

V. Trasy piesze i rowerowe: teren PK Stawki i okolice Przyrowa Start – Leśniczówka Stawki

VI. Warunki uczestnictwa:

- Uczestnikiem rajdu może być każdy turysta, który dopełni zgłoszenia i opłaci wpisowe

- Osoby niepełnoletnie pod opieką dorosłych

- Zgłoszenie imienne lub grupowe należy przesłać na adres: Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta, ul. Szkolna 42, 42-248 Przyrów  tel. (034) -3554 -101,                                    

e-mail: zbimach@poczta.onet.pl, jur23s@wp.pl

- Wpisowe w kwocie: 3 zł. można wpłacić na mecie w Przyrowie lub na konto:

Rady Rodziców Gimnazjum w Przyrowie:    25 8591 0007 0330 0926 1238 0001          Krakowski Bank Spółdzielczy Oddz. Niegowa filia Przyrów

W ramach wpisowego Organizator gwarantuje:

- obsługę przewodnicką,

- odcisk ozdobnej pieczęci rajdowej,

- punkty na odznaki: Turysta Przyrodnik, Przyjaciel Środowiska Naturalnego, KOT, OTP,

- porcja kiełbaski na ognisku integracyjnym (lub niższe wpisowe przy własnym zaprowiantowaniu w kiełbaskę)

- udział w Konkursach wiedzy krajoznawczo –przyrodniczej o Jurze (szkoły podstawowe i gimnazja)

- udział w Konkursie fotograficznym „Przyroda Stawek i okolicy”

-okolicznościowe koszulki dla finalistów konkursów ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie.

- nagrody i dyplomy w Konkursach oraz inne niespodzianki

VII. Uczestnicy biorę udział w rajdzie na swoją odpowiedzialność, za szkody poczynione w trakcie rajdu organizator nie ponosi odpowiedzialności. Osoby niepełnoletnie w Rajdzie mogę uczestniczyć tylko pod opieka dorosłych.

VIII. Dodatkowe informacje można uzyskać:

 Komandor rajdu – Zbigniew Machura tel. 508 470 668, mail: zbimach@poczta.onet.pl

 Wicekomandor – Jerzy Sikorski tel. 608 669 082, jur23s@wp.pl

 

 Serdecznie zapraszamy: Organizatorzy