Strona główna

 

Regulamin Odznaki Krajoznawczej „Szlakiem Reymonta”

 

W celu uczczenia pamięci znakomitego polskiego pisarza, laureata Nagrody Nobla, Władysława Stanisława Reymonta (02.05.1867 – 05.12.1925) z inicjatywy Szkolnego Klubu Turystycznego PTTK przy Zespole Szkół w Przyrowie, przy wsparciu Fundacji im. Władysława Stanisława Reymonta z siedzibą w Lipcach Reymontowskich ustanowiona zostaje Odznaka Krajoznawcza „Szlakiem Reymonta”.

 

I. Celem Odznaki jest przybliżenie turystom życia i twórczości Władysława Stanisława Reymonta oraz zachęcenie do odwiedzenia miejsc związanych z pobytem pisarza.

II. Odznaka jest jednostopniowa.

III. Odznakę może zdobywać  każdy, kto ukończył 8 rok życia i spełnił wymogi niniejszego Regulaminu. IV. Warunki zdobywania odznaki:

  1. Czas zdobywania odznaki jest dowolny,
  2. Odznakę zdobywać może każdy turysta podczas zbiorowych lub indywidualnych wycieczek niezależnie od dyscypliny turystyki,
  3. Odznakę można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystyczno- krajoznawczymi,
  4. Potwierdzenia pobytu (w postaci pieczątek, np. administracji terenowej, stacji PKP, poczty, sklepów,  lub inne, np. w formie elektronicznej  CD, DVD ...  ) należy zbierać w dowolnie prowadzonej kronice                                                                                
  5. zwiedzenie 10 miejscowości z wykazu oraz przebycie 15 km szlaku.

 

V. Weryfikacja

1.         Weryfikacji odznaki dokonuje Zespól Weryfikacyjny Odznaki powołany przez Szkolny Klub Turystyczny przy Zespole Szkól w Przyrowie na podstawie przedłożonej kroniki odznaki.

2.         Kronikę należy przesyłać na adres SKT PTTK - Zespól Szkół, ul Szkolna 44, 42-248 Przyrów, z dopiskiem "odznaka" lub osobiście złożyć w sekretariacie Zespołu Szkól. Przy przesyłaniu kroniki pocztą należy dołączyć kopertę zwrotną ze znaczkami pocztowymi jak przy nadaniu.

3.         Koszt odznaki wynosi 10 zł i ponosi go zdobywający odznakę.

 

VI. Postanowienia końcowe.

  1. W przypadku zwiedzenia miejscowości nieujętej w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu - należy podąć źródło potwierdzające związek tej miejscowości z pisarzem.
  2. Szkolny Klub Turystyczny przy Zespole Szkól w Przyrowie może przyznać odznakę honorowo – z pominięciem wymogów regulaminowych - za wybitne zasługi w promowaniu postaci W. S. Reymonta. Odznaka przyznana honorowo jest bezpłatna.
  3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Szkolnego Klubu Turystycznego przy Zespole Szkól w Przyrowie.
  4. Regulamin został zaopiniowany przez Komisję Krajoznawczą Zarządu Głównego PTTK i zatwierdzony przez Zarząd SKT PTTK przy Zespole Szkół w Przyrowie dnia 1 września 2011 roku.

Regulamin obowiązuje od 1 września 2011 roku

 

Wykaz miejscowości związanych z życiem i twórczością W. St.  Reymonta:

Gidle, Kobiele Wielkie, Tuszyn k. Łodzi, Wolbórka, Prażek, Stacja PKP Baby, Skierniewice, Otwock, Warszawa (ul Miodowa, ul. Górnośląska, Aleja Zasłużonych – Powązki, Kościół Św. Krzyża, Włochy), Przyłęk, Rogów, Stacja PKP Krosnowa, Łódź, Lipce Reymontowskie, Zakopane, Charłupia Wielka k. Sieradza, Kołaczkowo k. Wrześni, Poznań, Krynica, Kraków, Mikołajowo k. Sandomierza, Wierzchosławice k. Tarnowa, Wierzchownia, Łęczyca k. Sieradza, Częstochowa.

 

Szlak według noweli „Pielgrzymka na Jasną Górę” – W. S. Reymonta:

Warszawa– Raszyn –Łazy – Tarczyn- Grójec-Belsk – Łęczeszyce- Mogielnica-Nowe Miasto n/Pilicą – Różanna – Studzianna –Wielka Wola – Kołoniec – Przedbórz – Wielgomłyny – Cielętniki – Dąbrowa Zielona – Święta Anna k. Przyrowa- Mstów – Częstochowa – Jasna Góra   - ok. 340 km.

 

Regulamin Odznaki opracował:  Zbigniew Machura

Grafika znaczka Odznaki: Mieczysław Kremblewski